هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خوشبختی ...

             

            

           

                     خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

    

      

         

         

         

         

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢