هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خانه تکانی ...

          

                    

                 

                            این خانه تکاندن ندارد ...

        

        

         

       

       

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢