هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لایق ...

         

              

                

                   تو تمام ِ حرف های ِ عاشقانه ی ِ دنیا را به خودت بگیر ...

       

         

       

      

    

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢