هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی چاره ...

           

                    

                            دل دل دل می کند امّا ...

                            تن سر به دیوار می کوبد ...

      

           

         

      

         

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢