هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حزب ...

          

              

                   

                        همه عضو ِ حزب ِ باد اند ...

                        وقتی موهای َت را باز می کنی ...

       

       

        

       

          

        

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢