هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یلدا ...

          

               

            

                    ننه سرما رسید ... ،

                    بلند ترین چادر ِ شب را به سر کرده ...

    

    

       

      

      

       

          

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢