هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عاقبت ...

                  

                   

                  

                               به تو دل سپُردن ...

                               سرسپُردن به رویاست ...

       

            

             

          

            

             

           

            

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢