هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عزیز ِ جان ...

        

               

                         در  نامه هائی   که  به  مقصد  نمی رسند ...

                         یک جمله همیشه هست : می خواهم َت بیا ...

    

        

        

       

       

           

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢