هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیانت ...

     

         

                    وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...

                    فراموشی خیانت است ...

    

       

            

            

            

            

              

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢