هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اُخت ...

          

                    

                         خو کرده ام به تنهائی ... ،

                         مثل ِ مُرداب به نیلوفر ...

        

            

                

                 

                 

                 

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢