هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

معنی ...

 

 

 

                          تنهائی یعنی منتظر ِ یک سلام بودن ...

       

        

            

         

           

             

              

            

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢