هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کم و زیاد ...

 

 

 

                                من ِ کم ...

                                چه زیاد خسته ام ...

       

     

      

     

     

    

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢