هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کلید ...

 

 

 

                         قفل ِ این بغض ...

                         جز با کلید ِ بوسه ات باز نمی شود ...

   

     

          

       

        

        

        

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢