هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واهی ...

 

 

 

                              امّید اگر یک دروغ ِ بزرگ هم نباشد امّا ...

                              انگار یک حقیقت ِ ناکارآمد است ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢