هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تناسب ...

 

 

 

 

                             این  فقط  خوشی کردن  است ... ،

                             ما  شاد  نیستیم ... ،

                             درست  همانطور که  گریه می کنیم  ...

                             امّا  ناامید  نیستیم ...

       

       

 

  

 

         

       

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢