هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مضاعف ...

 

 

 

                           به غم  مضاعف ام  انگار  ... ،

                           که  در من  ...

                           مَردی  برای  مَردی  کردن ...

                           به  انتظار ِ  پایان ِ  انتظار ِ  من  نشسته ...

 

 

 

 

 

         

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢