هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاوان ...

 

 

 

 

                   هرچه بخت ِ آدم  بلند تر باشد سقوط َش مُهلک تر است ...

       

      

          

         

         

          

        

       

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢