هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استیصال ...

 

 

 

                         مستاصل  شده ام ... ،

                         کارم  کشیده  به  جائی  که ...

                         تو نیستی آن جا ...

        

       

        

        

       

        

      

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢