هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار

 

 

 

 

                                    یک عمر گذشته ...

                                    از اوّلین بار که  ندیدم َت ...

 

    

      

       

        

        

       

       

         

      

.

 

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢