هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رویا ...

 

 

 

                             تو  خیال تر  از  این  حرف هائی ...

   

      

       

       

         

          

         

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢