هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقصیر ...

 

 

 

                             ما   تقصیر  ِ  خودمانیم  ...

  

   

  

 

 

 

            

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢