هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زن ...

 

 

 

                          حُرمت  ِ  زن  در اعجازی  به  نام  ِ زایش  نیست ... ،

                          در ایثاری  به  نام  ِ  پایش  است ...

    

      

      

      

        

      

       

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢