هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سیلی ...

 

 

 

 

                           دست  ِ  دلتنگی  بلند  و  سنگین  است ...

           

             

             

                   

               

             

             

                   

                

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢