هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بسته ...

 

 

 

                      پنجره ی  ِ  تنهائی  رو  به  دیوار ِ  سکوت  باز  می شود ...

    

     

           

          

              

           

         

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢