هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حُکم ...

 

 

 

 

                             حُکم  این روزها  خشت  است  برادر ... ،

                             کوبه کوبه  بر  سر ِ  دل ...

     

      

        

       

       

          

        

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢