هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قاب ...

 

 

 

              انگار هیچ چیز وحشتناک تر از یک قاب ِ خالی نمی تواند انتظار را تداعی کند ...

          

           

           

         

           

           

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢