هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیا ...

 

 

 

                                     زنده زنده  مُرده ام ...

                                     رفته رفته  بیا ...

       

        

          

          

            

         

          

          

              

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢