هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عطر ...

           

           

                

                  می دانی ... ؟!

                  به نظرَم " دوست َت دارم " های  ِ الکی  بوی ِ لوکس  می دهند ... ،

                  بوی ِ رُژ ...

                  بوی ِ عطر و ادکلن  ...

                  بوی ِ شراب و اسپرسو ... ،

                  " دوست َت دارم " های ِ واقعی  بوی ِ  تن می دهند ...

                  بوی ِ از نفس  افتاده گی ...

                  بوی  ِ  شوری  ِ  خون ...

         

                

                  

               

               

                   

                   

                

            

                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱