هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنها ...

            

            

                   

                                با  خودم  هم  تنهام  ...

       

          

           

           

              

             

             

               

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱