هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حرام ...

           

           

                 

                            می دانی ... ؟

                            مسجد  اگر  خانه ی  ِ  خداست ...

                         عجیب  نیست  که  انگار  چراغ  ِ  تنهائی  به  همه جا  رواست ...

        

          

                 

      

         

         

          

           

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱