هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گاه ...

            

                         

                  

                             آدم ها  هیچ گاه  از  تنهائی  در  نمی آیند ... ،

                             گاهی از  تنهائی  به  درد  می آیند ...

       

             

                 

              

              

               

               

              

                  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱