هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جنون ...

 

 

 

 

                         یک جائی  میان  ِ  وحشی  ِ  موهات  و  آرام  ِ  لب َت ...

                         عطر ِ  جنون  داشت ...

             

              

                     

                 

                   

                    

                 

                   

                     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱