هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هم قد ...

 

 

 

 

                        حال  ِ  آدم ها  قدّ ِ  خوبی شان  بد  است ...

         

            

               

              

              

            

            

            

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱