هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اتفاق ...

           

            

                   

                          حادثه ى ِ عاشقی ِ  دیوار  را ...

                               پنجره  اتفاق  شد ...

         

               

               

                          

         

          

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱