هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لهجه ...

        

            

                

               اشک ها  حرف هائی  هستند  که  با  لهجه ی  ِ  سکوت  ادا  می شوند ...

        

              

             

             

                   

             

              

               

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱