هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نمی شود ...

 

 

 

                        من  به  خود َم  سخت  نمی گیرم ... ،

                        تو  را  نمی شود  آسان  گرفت ...

 

 

 

 

        

            

            

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱