هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

       

          

             

           همه ی  ِ  حرف ها  برای  ِ  فهماندن  ِ  سکوت  است ...

           

               

                  

               

                    

                   

                    

                 

                 

                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱