هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شطرنج ...

 

 

 

               کاش می دانستم :

               در این  شط ِ رنج ِ  زندگی  ...

               باید ...

               مات ِ عشق  شد  ...

               تا ...

              غرق ِ هوس  نشوی ...

                            

                                  

                                    


 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩