هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

برف ...

 

 

 

                          زمستان  ِ  نبودن َت  در  من ...

                          دائم  حرف  می بارد ...

      

              

         

           

             

              

           

          

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱