هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

 

 

 

                               خاطره  یعنی ...
    
                               گذشته ها  نگذشته ...
 
     
       
       
        
        
          
           
         
         
         
        
        
        
             
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱