هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته گی ...

 

 

 

                به  جائی  می رسی  که  خسته گی ات  در  نمی شود  و  درد  می شود ...

      

              

             

               

             

             

            

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱