هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حربه ...

 

 

 

 

                        تنهائی  خود َ ش  آدم  را  نمی کشد ... ،

                        کاری  می کند  که  آدم  خود َ ش  را  بکشد ...

   

    

     

       

         

 

    

    

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱