هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مرز ...

 

 

 

                               مرز  ِ  جنون  پیراهن  ِ  توست ...

       

         

         

         

           

        

         

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱