هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سبُک ...

 

 

 

 

                       حرف زدن  آدم  را  سبُک  نمی کند ... ،

                       منظور  را  رساندن  آدم  را سبُک  می کند ...

   

   

     

      

  

     

   

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱