هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

... لام ... میم ... " نون " ... واو ...

              

               


                  چقدر ساده ...

                  همین که ...

                  پای ِ "  نون " وسط  می آید ...

                  دوستت دارم ...

                  میشود دوستت " ن " دارم ...

                         

                           

                               


                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩