هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سخاوت ...

 

 

 

                             کمی  از  نبودن َت  کم  کن ... ،

                             به  خواب َم  بیا ...

 

 

 

 

 

 

      

  

      

        

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱