هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فال ...

 

 

 

                     "  تو می آئی "  کجای  ِ  دیوان  ِ  حافظ   است ... ؟

             

                

                  

                 

             

                  

               

               

                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱