هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی وقفه ...

 

 

 

                                 باشی  و  بوسیدن َت  بی وققه ... ،

                                 نیستی  و  بی وقفه  پوسیدن َم ...

         

         

          

             

           

            

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱