هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شکست ...

 

 

 

 

                  قلب  ِ  آدم  از  دست هاش  شروع  به  شکستن  می کند ... ،

                  دست های  ِ  خالی اش ...

          

         

            

             

             

        

        

          

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱