هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شرم ...

 

 

 

                           روی  ِ  سیاه  زمین  با  برف  سفید  نمی شود ...

        

      

      

    

     

  

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱